Dokumenty do pobrania:

Podanie o przyjęcie do MG3 (w formacie word)

Podanie o przyjęcie do MG3 (w formacie pdf)

Zestaw Podręczników (w formacie pdf)

Wewnątrzszkolny System Oceniania (w formacie pdf)

Statut MG3 (w formacie pdf)

Nowelizacja Statutu Szkoły z dnia 26 stycznia 2006r. (w formacie pdf)

Nowelizacja Statutu Szkoły z dnia 31 sierpnia 2007r. (w formacie pdf)

Plan Rozwoju Szkoły (w formacie pdf)

Regulamin Egzaminów (w formacie pdf)

Szkolny Zestaw Programów Nauczania (cykl 2007-2010) (w formacie pdf)

Program Wychowaczy Szkoły (w formacie pdf)

Regulamin i zasady przyznawania stypendium (w formacie pdf)

Program Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli (w formacie pdf)
2005 MiejskieGimnazjum3 w Piekarach Śląskichdesign: r6