Harmonogram konkursów MG3 na rok szkolny 2009/2010

Sprawdź konkursy

Harmonogram uroczystości i apeli MG3 na rok szkolny 2008/2009

Sprawdź uroczystości i apele

Wykaz spotkań nauczycieli z rodzicami i opiekunami
w roku szkolnym 2009/2010Lp.
Data
Rodzaj spotkania
1.
08.IX
Wywiadówka (klasy pierwsze)
2.
09.IX
Wywiadówka (klasy drugie i trzecie)
3.
20.X
Konsultacje (wszystkie klasy)
4.
24.XI
Wywiadówka śródokresowa (wszystkie klasy)
5.
19.I
Konsultacje (wszystkie klasy)
6.
9.III
Wywiadówka podsumowująca I semestr (wszystkie klasy)
7.
13.IV
Konsultacje (wszystkie klasy)
8.
25.V
Wywiadówka (wszystkie klasy)
2005 MiejskieGimnazjum3 w Piekarach Śląskichdesign: r6